St. Anna TuraBozan

St. ANNA / K. AYVASIL KİLİSESİ MASALLARI

Eyl 02, 2015 Ahmet Musaoğlu

KÜÇÜK AYVASIL KİLİSESİ denilen KÂFİRLER’DEN/PAGANLAR’DAN KALMA’DIR

 

Trabzon kiliseleri denilen antik yapılar, mimari yapısıyla diğer kiliselerden ayrılmasına, muntazam kesilmiş taş duvarları ile farklı bir görünüme sahip olmalarına rağmen kasıtlı ya da bilgisizce bir şekilde Bizans denilen Doğu Roma kiliseleri olarak tanımlanıyor.

Oysa, Doğu Roma kiliselerinde en ve boy arasında büyük bir uzama olmaması, Trabzon kiliseleri denilenlerin ise, apsid ekseninde uzanıp yapıya daha ince bir görünüm kazandırıyor olmasını gözönüne aldığımızda bile, sözedilmesi gereken Doğu Roma yapısı değil, Pagan mimari yapı oluyor. Trabzon antik yapıları, kubbesiz pagan Bazilikaları ama, sonradan ilave edilen Giriş Mekanları ve Kubbe gibi ilavelerle birlikte Pagan Bazilikal yapılarına Doğu Roma mimarisi deniliyor. Bunlardan biri de  Küçük Ayvasıl / St.Anna Kilisesi denilen yapı oluyor.

Trabzon’daki kiliselerin en eskisi kabul edilen Küçük Ayvasıl (St.Anna) Kilisesi yapısı için(1), ‘Bizans kilisesidir’ denilse de, olmadığı; bir başka deyişle “Pagan yapısı olduğu” tartışılmaz oluyor. Bizans Kilisesi denilen bu yapı için ifade edilen; “…884-885 tarihinde I.Basil(811-886) zamanına ait onarım kitabesi bulunuyor. İçerisinde daha geç dönemlere ait fresk kalıntıları bulunuyor. 884’den ne kadar eski olduğu ise bilinemiyor.” açıklamasıyla(2), Trabzon Ermenisi Bıjışkyan’ın; “Ste. Anna kilisesi…Kapı üzerinde kadın ve çeşitli garip şekilleri görülen bozulmuş kabartmalı bir taş vardır. Putperestlik alametlerine benzeyen kabartmaları havi bu taşın o devre aid bir tapınaktan kalmış ve buraya konulmuş yahut da binanın bir put tapınağı olup kiliseye çevrilmiş olması tahmin edilebilir.” şeklindeki açıklaması(3), Küçük Ayvasıl(St.Anna) Kilisesi denilen yapının, iddia edilegeldiği gibi Bizans/Doğu Roma Ortodoks Hıristiyan mimari yapısı olmadığını zaten gösteriyor.

Ezcümle: “Trabzon topraklarında Müslümanlardan önce Hıristiyanlar vardı” deyip, onlara ait tapınakları işgal ettiğimizi bilmemizi(!) isteyen “Müze Sever-Kilisesever tarih-belleğin!!”; Vasal devlet statüsünden pek kurtulamamış Trabzon (Ortodoks Roma) Hıristiyanları’ndan önce bu topraklarda Putperest/Pagan Roma’nın, onun öncesinde de Persler’in asırlarca hükümferma olduklarını; “Trabzon Ayasofya’sı da dahil, “Trabzon’daki Hıristiyan kiliseleri denilen antik yapıların hemen tamamının ilk kökenlerinin, Paganlardan/Putperestlerden kalma” olduklarının bilinemeyişi; “Sahte Kültür/Tarih’in”, “Gerçek Kültür/Tarih” zannedilmesi sorunu, esas’ta da “Kim-ne olunduğunu bilemeyiş” oluyor.

 

Ahmet MUSAOĞLU